Дэлгэрэнгүй хайлт: Химийн цэвэр бодис (AR, EP, CP, GR)
“Цэцүүх Трейд” ХХК хамгийн олон буюу 1400 гаруй нэр төрлийн төрлийн химийн урвалж, бодисыг байнгын нөөцтэйгөөр зах зээлд ханган нийлүүлж байна.

Мэдээ
мэдээлэл